Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 62 Next Page
Page Background

47

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Absorpční experimenty s plátkem salámu ukazují, že vysokoenergetické gama záření proniká jen

velmi malou dávkou do kůže v blízkosti povrchu, zatímco hlouběji pod povrchem mají tyto paprsky

zřetelný vliv na vnitřní orgány a jsou schopny proniknout do těla ve větším rozsahu.

Hlubší účinky gama záření jsou často vyjádřeny jako „polotloušťka materiálu“. Toto číslo

představuje tloušťku vrstvy potřebné ke snížení intenzity záření na polovinu své hodnoty.

Pro zdroj vysokoenergetického gama záření Co - 60 je poloviční hodnota vrstvy svalové tkáně cca

12 cm.

Papír se používá jako model kůže a plátek salámu o tloušťce 1 cm se používá k demonstraci

vrstvy měkké tkáně o stejné tloušťce.

Tloušťka 10 mm se používá z důvodu směrnic Evropského společenství EURATOM a s ním

související evropskými zákony radiační ochrany, stanovující 1 cm vrstvu měkkých tkání jako

pomůcku při rozlišování mezi povrchovými a vnitřními účinky záření.

Jakékoliv záření schopno proniknout takovou vrstvou je považováno za „pronikající „ druh

záření, jež je schopno vnitřně působit na lidské tělo, kupříkladu tím, že vystaví dávce záření

vnitřní orgány.

Umístěte absorbér ve vzdálenosti 2 cm na zdroje

záření Co- 60.

Kus papíru představuje kůži, plátek salámu

slouží jako model měkké tkáně.