Table of Contents Table of Contents
Previous Page  51 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 62 Next Page
Page Background

49

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

RAI 4.4 Absorpce gama záření

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

DR201-1R L-držák na preparáty, magnetický

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

DR250-1A Absorpční desky, sada

DR212-1H Upínač absorpčních desek

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem, magnetická

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem

Útlum gama záření se chová jako exponenciální funkce. Zákon útlumu je popsán následovně:

I(x) = I(0).e

−μx

kde x představuje hloubku průniku v g/cm

2

(hmotnost na 1 cm

2

povrchu) a

μ

značí koeficient

útlumu hmotnosti v cm

2

/g. Vydělením koeficientu útlumu hmotnosti hustotou absorpční látky

použité v konkrétním případě je výsledkem odpovídající tloušťka absorbéru.