Table of Contents Table of Contents
Previous Page  53 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 62 Next Page
Page Background

51

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus 2:

Čím je silnější vrstva materiálu, tím více je záření

gama ulumené. Tento účinek může být

prokázán pomocí olověných desek, vzhledem k

tomu, že olovo o tloušťce potřebné pro vrstvu o

poloviční hodnotě lze použít v experimentu.

Velký čítač, doba měření: t = 10 s

Olověné desky (2 mm)

Počet

Zásahů

0

172

1

140

2

120

3

107

4

92

5

85

6

77

Modrá linie: výsledky měření

Červená linie: předpokládaný trend

Graf ukazuje postupný exponenciální pokles.

Poloviční hodnota vrstvy olova použité k ochraně proti gama záření Co-60 je uvedena v tabulce.

Během jaderné transformace, Co-60 emituje dva po sobě jdoucí fotony mající energii E = 1332

keV a E = 1173 keV. Díky tomuto je nemožné určit přesnou křivku popisující absorpční chování

olova nebo přesně určit vrstvu o poloviční hodnotě.

Výsledek:

Vrstva o poloviční hodnotě je cca.12 mm olova.