Table of Contents Table of Contents
Previous Page  54 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 62 Next Page
Page Background

52

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Závěry na základě výsledků měření:

• plexisklo jako absorbér:

Plexisklo má strukturu srovnatelnou s tkání. Jen stěží chrání před gama zářením, kterému

je vystaveno. To dokazuje, že vysokoenergetické gama záření má jen malý vliv na povrch

předmětu, dávka záření zasahuje hlouběji pod povrchem.

• pouze látky s vysokou hustotou a vysokým atomovým číslem jsou schopny oslabit

vysokoenergetické gama záření

• i gumovo-olověné zástěry o tloušťce 0,35 mm používané k ochraně pacientů při rentgenovém

vyšetření neposkytují prakticky žádnou ochranu před vysokoenergetickým gama záření

• vrstva o poloviční hodnotě snižuje intenzitu gama záření na polovinu. 12 mm olověná deska je

pouze vrstva o poloviční hodnotě pro vysokoenergetického záření emitované z Co- 60 zdroje.

Poznámka :

Rozptyl, jev způsobený silnou vrstvou absorbéru odrážejícího záření, vytváří tzv. “dose build -

up faktor „. Tento faktor bere v úvahu spíše než exponenciální zákon odpovídající pokles dávky

nebo intenzity záření, jež jsou způsobeny tím, že gama kvanta vstupují do detektoru přes rozptyl.

Exponenciální pokles intenzity záření gama tedy nemůže být z tohoto důvodu jednoduše správně

zobrazitelný.