Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 62 Next Page
Page Background

54

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Mezi způsoby využití pronikavého záření gama patří detekce hladiny látek v neprůhledných

nádobách.

Dosáhne-li hladina kapaliny nebo zrnitého materiálu v nádobě pomyslné linie mezi sondou a

zdrojem záření, intenzita záření je dále oslabená, jak ukazuje pokles počtu záření.

Tento pokles vydá signál dál do obvodu a zastaví tak přísun dalšího materiálu do nádrže nebo

kontejneru.

Tato situace je simulováno v experimentu za použití testovací zkumavka, která je naplněna

olověnými kuličkami.

Velký čítač, doba měření: t = 10 s

Prázdná zkumavka: výsledek = 138 pulzů

Zkumavka je namontován na upínači absorbčních

desek. Zdroj záření a snímací sonda jsou umístěny

naproti sobě.

Záření necháte pronikat zkumavkou.

Naplňte zkumavku olověnými kuličkami až po úroveň

svazku záření. Výsledek = 81 impulsů.

Olověné kuličky se používá k imitaci kapaliny.

Když hladina materiálu dosáhne (nebo překročí)

úroveň paprsku, jeho intenzita slábne a počet něčeho

klesá.

Poznámka:

Tato metoda se v praxi používá pro detekci úrovně

plnění jak sypkých pevných látek, tak i hladiny

kapalin. Vhodné gama energie získané výběrem

vhodného zdroje gama záření jsou využívány tímto

způsobem.