Table of Contents Table of Contents
Previous Page  57 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 62 Next Page
Page Background

55

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Zdroje záření jsou zalepeny do plastových kelímků, jež jsou přikryty ve

směru, ve kterém je emitovanzáření, a to buď s tenkou vrstvou plastu

nebo, v případě polonia, vrstvou kovové fólie utěsněné vakuovým

odpařením. Plastové kelímky jsou označeny varovným symbolem

radioaktivity, formulaci „radioaktivní materiál“, informací o radionuklidu,

včetně druhu činnosti a data měření, typ uvolňovaného záření a

označení produktu.

Zdroje záření jsou tak v souladu s požadavky Euratomu, jakož i „Zákona

radiační ochrany Rakouska“. Zdroje záření byly testovány na těsnost

obalu a jsou potvrzeny jako uzavřené zdroje záření.

Speciální, magneticky vystužený držák pro preparáty (DR201-1R) je

užíván pro umístění zdroje záření. Zdroje záření mají otvor se závitem,

který umožňuje bezpečné připevnění k držáku. Použití jakéhokoli jiného

druhu držáku není přípustné.

„Sonda čítače a zdroj

záření připevněny na

magnetický držák na

preparáty.“

Zatímco zdroje záření jsou vyráběny ve Spojených státech,

příslušná expertní zpráva byla vydána rakouským Research

Center Seibersdorf (LS-G37 / 95) a předložena spolu s žádostí

o schválení obalového designu. Tyto zdroje záření slouží pro

demonstrační účely. Žákovské experimenty nebo jakákoliv jiná

činnost zahrnující použití zdrojů záření mohou být prováděny

pouze osobami staršími 18 let. Je také nutné dodržet platné

předpisy na ochranu těhotných či kojících matek.

DR209-PO Polonium-210, alfa (Po-210)

Polonium-210 (Po-210) se používá jako zdroj alfa záření s aktivitou (A) = 3,7 kBq. Po-210 má

poločas rozpadu 138,4 dní a emituje alfa částice s maximálně 5,305 MeV energie. Hodnota

odchylky, v souladu s Euratomem a rakouským zákonem o radiační ochraně z toho odvozené, je

potom A = 10 kBq.

Technický popis

DR200-1R Sada 3 radioaktivních preparátů (zdrojů záření)