Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 62 Next Page
Page Background

4

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Nutné příslušenství

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická

Upozornění:

záruka se nevztahuje na mechanická poškození

• vytržení (vytažení) kabelu ze snímače nebo konektoru.

• poškození slídové destičky na čele snímače, nutno VŽDY po pokusech zakrýt uzávěrem.

Tato Geiger-Muellerova sonda

detekuje alfa, beta a gamma radiaci.

Čítač je chráněn akrylovým obalem s

odnímatelným víčkem. Namontován na

magnetickém podstavci je vybaven trvale

připojeným kabelem a BNC konektorem.

Pracovní napětí je 500 V DC, délka

plochého vrcholu impulzu je 150 V DC a

prahové napětí je v klidu 450 V DC.

Specifikace čítacího okénka (kruhového otvoru):

Tloušťka:

cca 2.0 mg/cm

2

Efektivní poloměr:

9.14 mm

Material:

slída

Plynová výplň:

neon, argon, halogen

Klidová doba pro 500 V DC:

90 µs

Rozsah dávky záření:

10

-3

- 10

-2

mGy/h

Pokud dojde ke kontaktu s okénkem, okénko se poškodí, čímž se stane čítač nepoužitelný.

Čítací okénko nikdy nesmí být kontaminováno.

Toto poškození (kontaminace) NEBUDE uznáno jako záruční vada !!!