Table of Contents Table of Contents
Previous Page  61 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 62 Next Page
Page Background

59

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Dávka záření byla měřena pomocí SSM-1 (Austrian Research Center Seibersdorf). S ohledem na

dávku a energetický rozsah, tento nástroj pokrývá rozsah potřebný pro měření zdroje kobaltové

radiace (gama radiace).

Co-60:

Radiační zdroj, kontakt s povrchem: dávka záření 10 µSv/h

Měření ve vzdálenosti 5 centimetrů od radiačního zdroje: 2 µSv/h

Měření ve vzdálenosti 10 centimetrů od radiačního zdroje: < 1 µSv/h

Zdroj radiace tudíž nepředstavuje žádné zdravotní riziko, neboť i v extrémních případech je

předpokládaná dávka radiace v rozsahu variace přírodní radice.

Zejména není riziko dávky v rozsahu požadované kontroly nebo monitoringu. Vystavení této

sadě radioaktivních zdrojů po dobu odhadované celkové doby vystavení 25 hodin za rok, nehrozí

žádné nebezpeční učitelům absorbování roční dávky přesahující 1 milisievert. Učitelé tedy nejsou

osobami vystavenými radiaci a požadavky na nošení dosimetru se na ně nevztahuje.

Beta radiace má za následek pouze dávku zasahující povrch kůže do hloubky max. 7 mm.

Vzhledem k extrémně malému množství aktivity radiačního zdroje je výsledná radiace méně než 1

mSv, což je mnohem méně než dávka povolená pro širokou veřejnost.

Externí vystavení alfa záření nemá za následek vůbec žádnou dávku ozáření.

Vystavení záření