Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 62 Next Page
Page Background

6

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Alfa zářič (Po-210) s aktivitou A = 3,7kBq; poločas rozpadu: 138,40 dny, vysílá alfa částice s

maximální energií 5,305 MeV

Konstrukce:

Zdroje záření jsou zalepeny v kotouči z plastické hmoty (D = 25 mm, H = 5 mm), s otvorem ve

středu (D = 6 mm) tak, že jsou zakryty silnou vrstvou plastické hmoty, nebo v případě polonia,

jednou výparnou kovovou fólií. Kotouče jsou barevně rozlišeny a označeny varovným symbolem a

nápisem „radioaktivní materiál“. Kromě toho je udán druh záření, aktivita, poločas

rozpadu, označení radionuklidu a označení výrobku. Kotouče z plastické hmoty jsou upevněny

v objímkách z akrylu (D = 30 mm, L = 12 mm). Tyto akrylové objímky mají na zadní straně malý

magnet, takže může být preparát pomocí kleští snadno a rychle uložen na L držák pro

preparáty DR201-1R.

Preparáty jsou přezkoušeny a pro školní účely vybaveny povolením. Ke každé dodávce je

přiložena kopie povolení i technická zpráva. Spolu dodávané podklady musí být uchovány. V

těchto dokumentech i v návodech k pokusům „Jaderná fyzika“ jsou udány směrnice a předpisy pro

zacházení, experimentování a uložení těchto preparátů.

Aktivity jednotlivých zdrojů DR209-ff leží uvnitř udaných mezních hodnot v předpisech pro záření.

Všechny zdroje jsou od výrobce podrobeny zkoušce těsnosti, jde o výlučně „uzavřené zdroje

záření“.

Dále v textu budeme označovat tyto tři preparáty jako :

DR200-1R Sada radioaktivních preparátů (zdrojů záření)

Před dodávkou musí být uživatelem podepsané „Standardní prohlášení podle nařízení Rady č. 1493/93 EURATOM“

na místě zplnomocněné a odpovědné osoby, a musí být předložené příslušným úřadům přijímající země. Tento

formulář si můžete od nás vyžádat. Dodávka se může uskutečnit až po přijetí tohoto vyplněného standardního

prohlášení.

DR209-PO Polónium 210, α- zářič, červený

Beta zářič (Sr 90) s aktivitou A = 3,7 kBq; mateřský nuklid vysílá přes svou dceru 90Y (yttrium-90)

beta částice s maximální energií 2,27 MeV; poločas rozpadu 90 Sr je 28,9 let, systém 90Sr-90Y

dozní v tomto poločase rozpadu.

DR209-SR Stroncium 90, ß-zářič, zelený

Gama, beta zářič (Co-60) s aktivitou A = 37 kBq; poločas rozpadu: 5,258 let; vysílá vedle beta

záření, které je absorbováno na zářícím výstupním okně, gama záření s energií od 1,17 do

1,33 MeV Preparát se dodává se dvěma úložnými olověnými válci jako ochrana proti záření.

DR209-CO Kobalt 60, γ-zářič, oranžový