Table of Contents Table of Contents
DR991-1B Souprava „Jaderná fyzika - základy” (P9160-6R ŽES Radioaktivita) Next Page
Information
Show Menu
DR991-1B Souprava „Jaderná fyzika - základy” (P9160-6R ŽES Radioaktivita) Next Page

 
DR991-1B Souprava „Jaderná fyzika - základy” (ŽES Radioaktivita P9160-6R)
5

Obsah soupravy
5

Nutné příslušenství
6

DR291-1Z GM-snímací sonda, magnetická
6

DE722-1G Geiger-Müllerův čítač ”inno”
7

DR209-PO Polónium 210, α- zářič, červený
8

DR209-SR Stroncium 90, ß-zářič, zelený
8

DR209-CO Kobalt 60, γ-zářič, oranžový
8

DR210-1F Pracovní fólie s lineárem a úhloměrem,magnetická
9

DR210-1P Pracovní deska s lineárem a úhloměrem
9

Pokusy
10

RAI 1.1 Měření nulové hodnoty
10

RAI 1.2 Identifikace radioaktivního zdroje (přirozené radioaktivní látky)
13

RAI 1.3 Plynové punčošky obsahují radioaktivní látky
16

RAI 1.4 Identifikace typu záření
18

RAI 2.1 Alfa záření: Identifikace alfa záření
20

RAI 2.2 Rozsah alfa záření ve vzduchu
22

RAI 2.3 Absorpce alfa záření
24

RAI 3.1 Beta záření
26

RAI 3.2 Chování beta záření v magnetickém poli
28

RAI 3.3 Rozsah beta záření ve vzduchu
30

RAI 3.4 Absorpce beta záření
33

RAI 3.5 Měření tloušťky průhledného plastu.
35

RAI 3.6 Vnější expozice záření beta
36

RAI 3.7 Zpětný rozptyl beta záření
39

RAI 4.0 Obecné informace o gamma záření
41

RAI 4.1 Rozsah záření gama ve vzduchu: zákon převrácených čtverců
42

RAI 4.2 Gama záření nevychýlené v magnetickém poli
46

RAI 4.3 Gamma dozimetrie
48

RAI 4.4 Absorpce gama záření
51

RAI 4.5 Detekce úrovní
55

Technický popis
57

DR200-1R Sada 3 radioaktivních preparátů (zdrojů záření)
57

DR275-1G Plynová punčoška (sada tří kusů v průhledném plastovém sáčku)
58

DR200-KC Chlorid draselný, 250 g (v plastovém obalu se šroubovacím víkem)
59

DR200-BK Modré zrno, 250 g (v plastovém obalu se šroubovacím víkem)
59

DR270-1K Skladovací skříň pro radioaktivní látky
60

Vystavení záření
61