P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
Seznam pokusů
Měření délky pomocí měřicího pásma a posuvného měřítka
Materiál
(M1.1)
1 měřicí pásmo
1 posuvné měřítko
1 hliníkový kvádr
list papíru A4
Seznámíme se s přesností měření měřicím pásmem a posuvným měřítkem.
1. pokus
: Pomocí měřicího pásma odměříme okraje listu papíru a vypočítáme jeho obsah. S pásmem můžeme
měřit s přesností na 1 mm. Potom se pokusíme pomocí pásma zjistit průměrnou výšku spolužáka z celé pracovní
skupiny. Měříme výšku všech spolužáků, sčítáme naměřené hodnoty a dělíme počtem měřených spolužáků.
2. pokus
: Pomocí posuvného měřítka určíme rozměry hliníkového kvádru. Pomocí posuvného měřítka můžeme
provádět měření s přesností na 0,1 mm. Z naměřených výsledků lehce získáme objem kvádru.
Poznatek
: Pomocí měřicího pásma docílíme měření délky s přesností na 1 mm, pomocí posuvného měřítka na
0,1 mm. Plochy a objemy pravidelných těles můžeme vypočítat po přesném změření.
Poznámka
: Přesnější měření nám umožňuje mikrometr.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...59
Powered by FlippingBook