P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Objem plynů
Materiál
(M 1.2.1)
1 odměrný válec 100ml
1 hadička 45 cm
nůžky
provázek
nafukovací balónek
vanička z plastu
Chceme poznat možnosti měření objemu plynů. Měříme objem vzduchu.
Příprava
: Balónek napojíme na 45 cm hadičku a pevně utáhneme pomocí provázku. Vaničku z plastu naplníme
asi 2 cm pod okraj vodou. Odměrný válec naplníme až po okraj vodou. Rukou jej uzavřeme a podle vyobrazení
ponoříme otvorem směrem dolů do vaničky s vodou. Jakmile je otvor odměrného válce pod vodou, uvolníme jej.
Voda z odměrného válce nemůže vytéci do vaničky. Druhý člen pracovní skupiny trochu nafoukne balónek a
rukou drží otvor.
Pokus
: Volný konec hadičky držíme v odměrném válci. Trochu uvolníme otvor balónku. Část vzduchu z balónku
se dostane do odměrného válce, stoupá odměrným válcem vzhůru a vytlačuje z něj vodu. Můžeme zjistit, kolik
vody bylo vytlačeno. Objem vody (vytlačené) je tak velký, jako objem vzduchu, který se dostal do odměrného
válce. Objem vzduchu zjistíme na stupnici odměrného válce.
Poznatek
: Objem plynů můžeme měřit pomocí objemu vytlačené vody.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...59
Powered by FlippingBook