P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Měření času
Materiál
(M 1.3)
1 stativová tyč 50 cm
1 držák závaží
1 měřicí pásmo
2 závaží s výřezem 50 g
1 stativ 30 cm
1 stolní svorka
2 univerzální objímky
1 kolík
nůžky
provázek
stopky
Chceme ukázat jednoduchou metodu měření času.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Pomocí stolní svorky upevníme k okraji stolu stativ, do něhož
nasadíme stativovou tyč. Na spodní část tyče upneme univerzální objímku. Na horní části tyče je upevněná druhá
objímka s kolíkem. Spodní objímka musí být připevněná paralelně s okrajem stolu, druhá je vysunutá dopředu.
130 cm dlouhý provázek opatříme na obou koncích přípojkami-háčky. Jeden háček připevníme k upevňovacímu
šroubu spodní objímky. Provázek vedeme přes kolík v horní objímce. Na druhý konec provázku zavěsíme držák
závaží se 2 závažími.
Posunutím spodní objímky směrem vzhůru nebo dolů dosáhneme toho, že délka kyvadla od kolíku až ke středu
závaží je 99,5 cm.
1. pokus :
Kyvadlo rozkýveme. Musí se pohybovat paralelně s hranou stolu, přičemž dráha pohybu by měla být
asi 10 cm. Když se kyvadlo ocitne v bodě s maximální výchylkou (bod návratu), zapneme stopky (nebo
zaznamenáme stav sekundové ručičky na hodinkách). Přesně po 20 půlkmitech (10 celých kmitů, 1 kmit je celý
pohyb tělesa na kyvadle tam a zpět) vypneme stopky (zjistíme čas na hodinkách).
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...59
Powered by FlippingBook