P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
Doba 20 půlkmitů
……………………… s
Doba 1 půlkmitu
……………………. . . s
Sekundové kyvadlo musí být dlouhé 99,5 cm.
2. pokus
: Měření času pomocí kyvadla. Například můžeme zjistit počet tepů člověka za minutu. Nejdříve
měříme počet tepů při relativním uklidnění, např. po krátkém běhu nebo několika dřepech. Také můžeme měřit
tep u dvou osob.
Poznatek
: Kyvadlo délky 99,5 cm potřebuje k jednomu kyvu 1 sekundu (sekundové kyvadlo). Měření času
můžeme provádět pomocí kyvadla, u něhož známe dobu kyvu. Doba kyvu však nesmí být příliš velká.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...59
Powered by FlippingBook