P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 16

© 2013 Didaktik s. r. o.
14
Hmotnost a jednotka hmotnosti
Materiál
(M 1.4)
1 páka
1 běžec k páce
2 závěsné misky na závaží
1 ukazatel k páce
1 stupnice
1 Becherova kádinka 100 ml
1 odměrný válec 100 ml
sada závaží 1 - 50 g
2 závaží s výřezem 50 g
vyvažovací tělíska (broky) 50 g
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 kolík
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
Když kupujeme 1 kg cukru, kupujeme jeho určitou hmotnost. 1 kg je jednotka fyzikální veličiny hmotnosti.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu.
Připevníme ji pomocí šroubu. Na oba konce připevníme koncovky z plastu. Druhou 25 cm tyč připevníme kolmo
ke stativu a na ni připevníme univerzální objímku. Páku připevníme k této objímce (otvorem v objímce pomocí
kolíku). Ukazatel přišroubujeme do středu páky. Stupnici zasadíme pomocí běžce s drážkou ke stativu. Na oba
konce páky zavěsíme misky na závaží. Ukazatel musí směřovat přesně do středu stupnice. Páku můžeme dát do
této polohy pomocí běžce k páce.
Pokus
: Na levou misku vah postavíme Becherovu kádinku a misku přidržíme do té doby, než na pravou misku
položíme broky a několik závaží (ze sady závaží) na vyvážení vah. Na pravou misku položíme ještě 2 závaží po
50 g. Do kádinky na levé straně naléváme odměrným válcem vodu, až je dosaženo rovnováhy. Potom přelijeme
vodu zpět do prázdného odměrného válce a určíme její objem.
Výsledek
: 100 g = hmotnost 100 ml vody
Poznatek
: Hmotnost můžeme porovnat pomocí váhy.
1 g = hmotnost 1 ml vody, 1 kg = hmotnost 1l vody.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...59
Powered by FlippingBook