P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
Hustota pevných těles
Materiál
(M 1.5)
1 páka
1 běžec k páce
2 závěsné misky na závaží
1 stupnice
1 hliníkový kvádr
1 železný kvádr
1 železný kvádr malý
sada závaží 1 - 50 g
1 posuvné měřítko
1 odměrný válec 100 ml
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 kolík
1 běžec pro stupnicí, matnici a ukazatel
Musí mít větší těleso (těleso s větším objemem) také větší hmotnost? Představme si příklady! Naše měření by
měla zodpovědět tyto otázky.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu.
Připevníme ji pomocí šroubu. Na oba konce připevníme koncovky z plastu. Druhou 25 cm tyč připevníme kolmo
ke stativu a na ni připevníme univerzální objímku. Páku připevníme k této objímce (otvorem v objímce) pomocí
kolíku. Ukazatel přišroubujeme do středu páky. Stupnici zasadíme pomocí běžce s drážkou ke stativu. Na oba
konce páky zavěsíme misky na závaží. Ukazatel musí směřovat přesně do středu stupnice. Páku můžeme dát do
této polohy pomocí běžce k páce.
Pokus
: Pomocí vah určíme hmotnost tří kvádrů. Objem určíme výpočtem z rozměrů těles, nebo ponořením do
odměrného válce s vodou. Hustotu tělesa získáme výpočtem jako podíl hmotnosti a objemu. Pro výsledky
použijeme následující tabulku :
Těleso
Hmotnost
Objem
Hustota
hliníkový kvádr
…………. g
……………. cm
3
……………
g/cm
3
železný kvádr
…………. g
……………. cm
3
……………
g/cm
3
malý železný kvádr
…………. g
……………. cm
3
……………
g/cm
3
Poznatek
:
1. Hustota určuje hmotnost na jednotku objemu.
2. Tělesa ze stejného materiálu mají stejnou hustotu (pokud jedno z těles není duté).
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...59
Powered by FlippingBook