P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
Pro vodu a petrolej z toho vyplývá :
ρ
1
=
………………. g/cm
3
ρ
2
=
………………. g/cm
3
h
1
=
………………. cm
h
2
=
………………. cm
Poznatek
: Menší hustota dává větší výšku.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...59
Powered by FlippingBook