P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
Prodloužení pružiny (Hookův zákon)
Materiál
(M 2.3)
1 stativová tyč 50 cm
1 držák závaží
2 závaží s výřezem 50 g
1 válcová pružina 3 N
1 válcová pružina 20 N
1 měřicí pásmo
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 válcová objímka
1 kolík
Chceme zjistit závislost prodloužení na působící síle.
Příprava
Sestavu provedeme podle obrázku. 25 cm stativovou tyč zasuneme příčným otvorem stativu a
upevníme pomocí šroubu. Na oba konce zasuneme koncovky z plastu. Druhou 25 cm stativovou tyč spojíme
pomocí válcové objímky s 50 cm stativovou tyčí. Tento 75 cm stojan upevníme kolmo od stativu a na horní konce
tyče upevníme univerzální objímku s kolíkem. Na kolík zavěsíme mírně nataženou pružinu, na kterou zavěsíme
držák závaží. Pomocí měřicího pásma změříme vzdálenost mezi držákem závaží a deskou stolu. Tíhová síla,
která působí na pružinu, je 0,1N.
1. pokus
: Nejprve položíme na držák jedno 50 g závaží, potom dvě. Tíhová síla se zvýší na 0,5N a na 1N.
Rozestup mezi držákem závaží a deskou stolu je menší než u nezatíženého držáku. Naměřené výsledky
zapíšeme do tabulky.
2. pokus
: Pokus opakujeme s tužší pružinou (kterou lze obtížněji natáhnout). Výsledky zapíšeme znovu do
tabulky.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...59
Powered by FlippingBook