P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 24

© 2013 Didaktik s. r. o.
22
„Slabší“ pružina
Síla
0,1N
0,6N
1,1N
(držák)
(držák+1 závaží)
(držák+2 závaží)
Vzdálenost
miska-stůl
……………. . cm
………………. cm
………………. cm
Přírůstek síly
0,5N
1 N
Prodloužení
...…………….. cm
….……………. cm
„Tužší“ pružina
Síla
0,1 N
0,6N
1,1 N
(držák)
(držák+1 závaží)
(držák+2 závaží)
Vzdálenost
miska-stůl
……………. . cm
………………. cm
………………. cm
Přírůstek síly
0,5 N
1 N
Prodloužení
………………. cm
………………. cm
Poznatek
: Prodloužení je přímo úměrné působící síle. „Slabší“ pružina se při stejném zatížení natáhne více než
„tužší“.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...59
Powered by FlippingBook