P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
Směr síly a působiště síly
Materiál
(M 2.4)
1 stativová tyč 50 cm
1 páka
1 držák závaží
2 závaží s výřezem 50 g
1 siloměr 2N
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 univerzální objímka
1 kolík
Podle Hookova zákona závisí deformační účinky síly na její velikosti. Je působení síly na pevné těleso závislé i na
jiných parametrech ?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Pomocí stolové svorky připevníme k okraji stolu stativ. Do
stativu kolmo upevníme stativovou tyč, na jejíž horní konec nasadíme univerzální objímku. Do jejího otvoru
připevníme pomocí kolíku páku, která je v pravoúhlé poloze vůči objímce, ale je možno s ní otáčet. Na konci
ramene páky připevníme držák se dvěma závažími 50 g. Do předposledního otvoru na páce, nad závažím,
zavěsíme siloměr 2N.
1. pokus :
Siloměr taháme rukou kolmo dolů. Měl by ukazovat 1N. Jaký je účinek působení síly? Potom taháme
vodorovně silou 1N. Působení síly je úplně jiné. Pro výsledek působení síly není tedy rozhodující pouze velikost
síly, ale také směr jejího působení.
2. pokus
: Siloměr nyní zavěsíme do prvního otvoru od středu páky a taháme vodorovně silou 1N.
Výsledek
: Působení síly tedy závisí na bodu, v němž síla působí.
Poznatek
: Vliv síly na těleso závisí na třech určujících faktorech : velikosti, směru působení a působišti síly.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...59
Powered by FlippingBook