P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
Skládání tří sil
Materiál
(M 2.5.1)
2 siloměry 2N
1 siloměr 10N
list papíru A4
tužka
trojúhelník
Ke dvěma silám hledáme třetí sílu, která bude mezi nimi udržovat rovnováhu.
Příprava
: V horizontální poloze vynulujeme všechny tři siloměry. Oba siloměry 2N položíme paralelně a
zachytíme je háčky do siloměru 10N.
1. pokus
: Na siloměry 2N působíme k nim připojeným siloměrem 10 N stejnými silami tak, aby ukazovaly sílu
2N. Odečtěte sílu, kterou ukazuje siloměr 10N.
F
1
= 2 N, F
2
= 2N
F
3
=……. . . . . N
2. pokus
: Pod siloměry položíme list papíru tak, aby spojení siloměrů bylo ve středu papíru. Nyní zvětšíme úhel
siloměrů 2N tak, aby siloměr 10N ukazoval 3N. V této poloze zakreslíme směr siloměrů na papír. Střední osy
siloměrů prodloužíme až k okrajům. Natáhneme oba siloměry 2N o 4 cm (2 cm odpovídají 1N) a zakreslíme silový
rovnoběžník. Ujistěte se, že konečným výsledkem je výslednice délky 6 cm (3N) a má opačný směr než síla
působící třetím směrem.
Poznatek
: Celková síla při skládání dvou sil je výslednicí v silovém rovnoběžníku.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...59
Powered by FlippingBook