P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 30

© 2013 Didaktik s. r. o.
28
Rozklad sil na nakloněné rovině
Materiál
(M 2.7)
1 stativová tyč 50 cm
2 závaží s výřezem 50 g
2 siloměry 2N
1 vozík
1 měřicí pásmo
2 stativy 30 cm
1 spojka stativů
1 objímka válcová
1 stativový běžec s otvorem
1 držák
nůžky
provázek
Jedna síla může být rozložena do dvou nebo více dílčích sil. Příkladem toho je rozložení síly na nakloněné rovině.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Oba stativy spojíme pomocí spojky a vytvoříme tak model
dráhy. Na jeden z jejích konců upevníme do otvoru stativovou tyč, na jejíž druhý konec připevníme válcovou
objímku. Stativy nastavíme pomocí stativové tyče tak, aby tvořily nakloněnou rovinu. Potom posunujeme sklon
nakloněné roviny tak, aby její zvýšení dosáhlo výšky 24 cm od desky stolu.
Držák siloměru upevníme do stativového běžce s otvorem, který je v horní části roviny blíže ke stativové tyči.
Siloměr zasuneme neprůhlednou částí do držáku. V této pozici nastavíme siloměr na nulu. Do otvoru vozíku
upevníme kousek provázku, jímž spojíme vozík se siloměrem. Druhý siloměr připojíme do středu vozíku a držíme
jej tak, aby byl postavený kolmo k dráze. Přibližně v této poloze by měl být nulový bod na začátku měření.
Pokus
: Nejprve použijeme vozík bez závaží. Vozík má hmotnost 50 g. Siloměr, který držíme kolmo k dráze,
držíme volně takovou silou, aby jsme vozík nenadzdvihovali z dráhy. Změříme sílu, kterou ukazují oba siloměry, a
zapíšeme výsledky do tabulky. Potom přidáme 50 g závaží a postupně i druhé 50 g závaží a znovu zapíšeme
průběžné výsledky měření. Hmotnost vozíku je nyní. 100 g a 150 g. Výsledky měření zapíšeme znovu do tabulky.
Výškový
Stoupání
l
h
Hmotnost
Tíhová
Síla ve směru
Síla
rozdíl
síla
dráhy F
H
kolmá F
N
12cm
0,2
50g
0,5N
……………. . N
……………. N
12cm
0,2
100g
1N
……………. . N
……………. N
12cm
0,2
150g
1,5N
……………. . N
……………. N
24cm
0,4
50g
0,5N
……………. . N
……………. N
24cm
0,4
100g
1N
……………. . N
……………. N
24cm
0,4
150g
1,5N
……………. . N
……………. N
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...59
Powered by FlippingBook