P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
Zakreslíme silový rovnoběžník, v němž zvolíme pro hmotnost vozíku nakloněné roviny síly ve vhodném měřítku.
Přesvědčíme se, že tíhová síla působící na vozík představuje výslednici silového rovnoběžníku.
Poznatek :
Tíhová síla působící na těleso na nakloněné rovině se rozkládá na sílu rovnoběžnou s nakloněnou
rovinou F
H
a sílu kolmou k nakloněné rovině F
N
(normálová síla). Tíhová síla tvoří výslednici silového
rovnoběžníku.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...59
Powered by FlippingBook