P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
Třecí síla
Materiál
(M 2.8)
1 hliníkový kvádr
1 železný kvádr malý
1 vozík
1 siloměr 2N
2 závaží s výřezem 50 g
list papíru A4
papírový ubrousek
Chceme změřit velikost třecí síly při valivém pohybu.
Příprava
: Určíme tíži hliníkového a železného kvádru. Tíže malého železného kvádru by měla odpovídat tíži
hliníkového kvádru.
Tíha hliníkového kvádru
………………… N
Tíha železného kvádru
………………… N
1. pokus
: Hliníkový kvádr má na čelní straně háček. Na tento háček upevníme siloměr 2N. Kvádr položíme na
hladký list papíru a zatížíme jej 2 závažími 50 g.
Celková tíha
………………… N
Tahem siloměru uvedeme do pohybu hliníkový kvádr. Maximální dosaženou sílu nazýváme silou pokojového
tření.
Síla pokojového tření se 2 závažími je ………………… N.
2. pokus
: Nyní tahejme hliníkový kvádr tak, aby se pohyboval rovnoměrně. Sílu, kterou nám siloměr ukazuje,
nazýváme silou smykového tření.
Síla smykového tření se 2 závažími je …………………. N
3. pokus
: Hliníkový kvádr nahradíme kvádrem železným a také jej zatížíme oběma závažími. Hmotnost zůstává
stejná, je však menší třecí plocha. Stejně jako při 2. pokusu určíme sílu smykového tření. Je nyní menší?
Síla smykového tření při menší třecí ploše
………………… N
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...59
Powered by FlippingBook