P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
4. pokus
: Ze železného kvádru odebereme obě závaží, čímž se sníží celkové zatížení na polovinu. Znovu
měříme sílu smykového tření.
Síla smykového tření bez dodatečného zatížení (tíha 1N)
………………. N
5. pokus
: Železný kvádr zatížíme znovu oběma závažími 50 g a prověřujeme vliv podložky na smykové tření.
Měříme sílu smykového tření při pohybu tělesa po papírovém ubrousku s vyraženým vzorem a po hladkém listu
papíru.
Síla smykového tření tělesa s tíhou 2N po papírovém ubrousku
…………………… N
6. pokus
: Železný kvádr s jedním 50 g závažím položíme na vozík, který nahrazuje druhé 50 g závaží. Nyní
budeme určovat valivé tření. Siloměrem taháme vozík pokud možno rovnoměrným pohybem po hladkém povrchu
papíru.
Síla smykového tření při tíze 2N na hladkém papíře
…………………… N
Poznatek :
1. Pokojové tření je větší něž smykové tření. Valivé tření je mnohem menší než smykové.
2. Smykové tření závisí na hmotnosti tělesa, ne na velikosti třecí plochy.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...59
Powered by FlippingBook