P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 36

© 2013 Didaktik s. r. o.
34
Dvouramenná páka
Materiál
( M 3.1)
1 stativová tyč 50 cm
1 páka
1 běžec k páce
2 držáky závaží
4 závaží s výřezem 50 g
4 závaží s výřezem 10 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 kolík
Hledáme podmínku rovnováhy páky, když na jejích opačných stranách (od středu otáčení) působí síly.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu a
na konce nasuneme koncovky z plastu. Upevníme ji pomocí šroubu. Kolmo ke stativu připevníme 50 cm
stativovou tyč. Na vrchol stativové tyče upevníme univerzální objímku, k níž pomocí kolíku připevníme páku, aby
se mohla otáčet. K páce připevníme běžec, který umožňuje přesné nastavení rovnováhy.
Páka má v rozmezí 2 cm kolíky z plastu, takže se dá lehce propočítat odstup od osy otáčení. Jako působící sílu
použijeme závaží dvou hodnot, které sestavíme z držáku pro závaží (hmotnost 10 g) a závaží (hmotnost 10 nebo
50 g).
Pokus
: Levé rameno bude vždy předem stanovené, pro pokusy s rovnováhou budeme zjišťovat délku pravého
ramena. Výsledky pokusů budeme zapisovat do tabulky.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...59
Powered by FlippingBook