P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
Hmotnost
Síla F1
Rameno síly
Hmotnost
Síla F2
Rameno síly
Vlevo
vlevo
vlevo l
1
vpravo
vpravo
vpravo I
2
60 g
………… N
4 dílky
120 g
………. . N
…………… dílky
60g
………… N
8 dílků
120g
………. . N
…………… dílky
60 g
………… N
10 dílků
120 g
………. . N
…………… dílky
20 g
………… N
3 dílky
60 g
………. . N
…………… dílky
20 g
………… N
6 dílků
60 g
………... N
…………… dílky
20g
………… N
9 dílků
60g
………. . N
…………… dílky
10 g
………… N
6 dílků
60 g
………. . N
…………… dílky
10 g
………… N
7 dílků
70g
………. . N
…………… dílky
10 g
………… N
8 dílků
80 g
………. . N
…………… dílky
60g
………… N
8 dílků
80g
………. . N
…………… dílky
Poznatek
Rovnováha dvouramenné páky je dodržená za následujících podmínek :
síla x rameno síly (vlevo) = síla x rameno síly (vpravo)
Poznámka
Tíhovou sílu udáváme vždy s malou chybou, když pro hmotnost 10 g uvádíme sílu 0,1N. V
případě, že je žádoucí udávat ramena sil v cm, můžeme provést jednoduchý přepočet (1 dílek na páce=2 cm).
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...59
Powered by FlippingBook