P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
Model dvouramenných vah
Materiál
(M 3.2)
1 páka
1 běžec pro páku
1 ukazatel k páce
1 stupnice
sada závaží 1-50 g
2 závěsné misky na váhy
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu pro stativové tyče
1 univerzální objímka
1 kolík
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
Pomocí dvouramenné páky můžeme snadno sestavit jednoduché váhy.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu a
na konce nasadíme koncovky z plastu. Potom ji upevníme pomocí šroubu. Druhou stativovou tyč 25 cm dlouhou
připevníme kolmo ke stativu. Na horní část stativové tyče připevníme univerzální objímku. Horním otvorem ve
střední části páky upevníme páku pomocí kolíku k objímce současně s ukazatelem. Pod páku (kolmo) připevníme
ke stativu běžec se stupnicí. Na oba konce páky připevníme závěsné misky na závaží. Běžec páky slouží na
nastavení rovnováhy.
1. pokus
: Na pravou misku vah položíme závaží 1 g. Vychýlení páky zaznamenává ukazatel na stupnici.
Odčítáme počet dílků na stupnici a zaznamenáváme výchylku.
Dlouhé rameno vah : výchylka o ………………… dílků
2. pokus
: Misky vah zavěsíme po obou stranách na sedmý dílek od středu otáčení. Účinná délka páky se tím
zkrátí. S nezatíženými miskami nejprve nastavíme rovnováhu. Potom změříme vychýlení se zatížením 1 g.
Krátké rameno vah : výchylka o …………………. dílků
3. pokus
: Páku upevníme středním otvorem pomocí objímky, čímž se těžiště vah přiblíží ke středu otáčení.
Závěsné misky zavěsíme znovu na konce páky. Pomocí ukazatele stupnice zjistíme výchylku při zatížení 1 g.
Těžiště v blízkosti středu otáčení : výchylka o ………………. . dílků
Poznatek
: Váhy jsou citlivější, je-li rameno vah delší. Jsou taktéž citlivější, je-li těžiště blíže ke středu otáčení.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...59
Powered by FlippingBook