P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
Jednoramenná páka
Materiál
(M 3.3)
1 stativová tyč 50 cm
1 páka
2 siloměry 2N
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
1 stolová svorka
2 univerzální objímky
1 objímka válcová
1 kolík
Jestliže budou obě síly působit na jedné straně páky (z hlediska otočného bodu), jedná se o jednoramennou
páku.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativ upevníme ke stolu pomocí stolové svorky. Na 50 cm
stativovou tyč připevníme univerzální objímku. K této tyči dále připevníme pomocí válcové objímky další 25 cm
stativovou tyč. Takto nám vznikne Stojan vysoký 75 cm, který je upevněný kolmo do stativu na stole. Páku
upevníme ve středovém otvoru pomocí kolíku k univerzální objímce tak, aby se s ní dalo otáčet. Nahoře
upevníme druhou objímku, ve které je vodorovně upevněná 25 cm stativová tyč.
Pokus
: Na vodorovnou stativovou tyč stojanu zavěsíme siloměr 2N, který je vynulovaný. Háček siloměru
zavěsíme na 6 kolík páky (od středu). Univerzální objímku nastavíme do pravého úhlu ke stojanu tak, aby siloměr,
který je zavěšený mezi horní stativovou tyčí a pákou v této poloze ukazoval 0,6N. Součin síly x rameno síly se
rovná 0,6. 6 = 3,6N x počet dílků.
Druhý siloměr budeme zavěšovat v různých vzdálenostech od středu páky. Tah siloměru zavěšeného nahoře v
měřicí pozici je 0,6N.
Sílu, kterou přitom musíme vynaložit na udržení rovnováhy na páce čteme na spodním siloměru.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...59
Powered by FlippingBook