P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 40

© 2013 Didaktik s. r. o.
38
Síla
Rameno síly Rameno síly Síla působící dolů
Síla (zátěž) x rameno síly(zátěže)
nahoru
nahoru
(zátěž)dolů (zátěž)
(zátěž x rameno zátěže)
0,6N
6dílků
2dílky
…………………... N
……………………………
0,6N
6dílků
3dílky
…………………... N
……………………………
0,6N
6dílků
4dílky
…………………... N
……………………………
0,6N
6 dílků
6 díků
…………………... N
……………………………
0,6N
6dílků
9dílků
…………………... N
……………………………
Poznatek :
Také u jednoramenné páky platí podmínky rovnováhy : síla x rameno síly síla (zátěž) X rameno síly
(zátěže).
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...59
Powered by FlippingBook