P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
Pevná kladka
Materiál
(M 3.4)
1 stativová tyč 50 cm
1 kladka
1 siloměr 2N
1 držák závaží
3 závaží s výřezem 50 g
2 závaží s výřezem 10 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 kolík
nůžky
provázek
Na stavbách můžeme vidět, jak je náklad vytahován přes pevnou kladku. Můžeme ušetřit sílu, tedy použít menší
sílu na zdvižení tělesa než je tíha tělesa?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Tyč 25 cm dlouhou prostrčíme příčným otvorem ve stativu a
upevníme pomocí šroubu. Na oba konce nasuneme koncovky z plastu. Tyč 50 cm nasadíme kolmo do stativu. Na
konec takto kolmo postavené tyče upevníme univerzální objímku. K objímce pomocí kolíku upevníme kladku. Na
koncích asi 30 cm dlouhého provázku uvážeme smyčku. Provázek vedeme přes pevnou kladku. Siloměr 2N
držíme kolmo (pohyblivou částí vzhůru) a v této pozici ho nastavíme na nulu.
Pokus
: Postupně sestavíme z držáku pro závaží a závaží zatížení 60 g, 120 g a 180 g. Tato závaží zavěsíme
postupně na jeden konec provázku a na druhém konci udržujeme rovnováhu siloměrem. Sílu, kterou při
jednotlivých závažích ukazuje siloměr, zapisujeme do tabulky. Siloměr můžeme držet i šikmo, přičemž může
docházet k malým odchylkám, protože siloměr nebyl v této poloze nastaven na nulu.
Hmotnost závaží
60 g
120 g
180 g
Tíha závaží
0,6 N
1,2 N
1,8 N
Tažná síla
……… N
……… N
……. . N
Tažná síla je vždy rovná tíze závaží.
Poznatek
: Pevná kladka neumožňuje ušetření síly. Pomocí pevné kladky můžeme změnit pouze směr síly na
směr, který nám lépe vyhovuje.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...59
Powered by FlippingBook