P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 42

© 2013 Didaktik s. r. o.
40
Volná kladka
Materiál
(M 3.5)
1 stativová tyč 50 cm
1 kladka se závěsem
2 siloměry 2N
1 držák závaží
3 závaží s výřezem 50 g
2 závaží s výřezem 10 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
1 univerzální objímka
1 kolík
nůžky
provázek
Pevná kladka nám neumožňuje zmenšení působící síly. Nyní si prověříme volnou kladku.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Tyč 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve stativu a upevníme
pomocí šroubu. Na konce nasuneme koncovky z plastu. 50 cm tyč upevníme kolmo do stativu a na její horní
konec připevníme univerzální objímku. Do otvoru objímky dáme kolík. Na oba konce asi 30 cm dlouhého
provázku připevníme háčky. Jeden z nich zavěsíme na kolík v objímce, druhý konec provázku zachytíme
siloměrem 2N. Na provázek zavěsíme kladku se závěsem, směrem dolů. V této poloze vynulujeme siloměr, čímž
vyloučíme tíhu kladky z měření.
1. pokus
: Postupně sestavujeme z držáku a závaží 60 g, 120 g a 180 g. Tato závaží věšíme postupně do háčku
kladky. Na siloměru zjišťujeme velikost síly a zapisujeme hodnoty do tabulky :
Hmotnost závaží
60g
120g
180g
Tíha závaží
0,6N
1,2N
1,8N
Tažná síla
………. N
………. N
………. N
Tažná síla je stále polovina tíhy závaží. Zmizela část tíhy závaží?
2. pokus
: Provázek z kolíku odstraníme a univerzální objímku přesuneme na konec stojanu. Potom zavěsíme
na kolík druhý siloměr 2N, který vynulujeme a zavěsíme na něj jeden konec provázku. Na druhý konec provázku
zavěsíme druhý siloměr. Do středu provázku umístíme kladku. Siloměr zavěšený na kolíku měří tíhu kladky, resp.
její část. Přesvědčíme se, že tíha zavěšeného tělesa se rozdělila stejně mezi oba závěsy.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...59
Powered by FlippingBook