P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 43

© 2013 Didaktik s. r. o.
41
Poznatek
: Volná kladka umožňuje zmenšení působící síly. Síla potřebná na udržení volné kladky v rovnováze je
poloviční k tíži závaží.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...59
Powered by FlippingBook