P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
Jednoduchý kladkostroj
Materiál
(M 3.6)
1 stativová tyč 50 cm
1 kladka ze sady kladek
1 kladka se závěsem
1 siloměr 2N
1 držák závaží
2 závaží s výřezem 10 g
3 závaží s výřezem 50 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 10 cm
2 koncovky z plastu
1 držák pro siloměry
2 univerzální objímky
1 kolík
nůžky
provázek
Nejjednodušší kladkostroj sestává z kombinace pevné a volné kladky.
Příprava
: Sestavu provedeme podle obrázku. Tyč 25 cm dlouhou prostrčíme příčným otvorem stativu a
upevníme pomocí šroubu. Na její konce nasuneme koncovky z plastu. 50 cm stativovou tyč upevníme kolmo do
stativu. Na druhý konec tyče upevníme univerzální objímku. K ní pomocí kolíku připevníme kladku bez závěsu
(pevnou). Na druhý konec stativu připojíme 10 cm stativovou tyč, na niž upevníme druhou univerzální objímku,
která bude mít, resp. bude vybavená držákem pro siloměry.
Na oba konce asi 70 cm provázku uvážeme háčky. Jeden konec zavěsíme do otvoru kolíku pevné kladky,
zavěsíme volnou kladku a provázek taháme přes pevnou kladku. Na druhý konec provázku zavěsíme siloměr 2N,
který upevníme pomocí držáku siloměru k 10 cm stativové tyči (pohyblivá část siloměru směřuje vzhůru).
Pokus
: Postupně zavěšujeme pomocí držáku závaží (držák závaží + závaží) 60 g, 120 g, 180 g. Tato závaží
zavěšujeme do očka na volné kladce. Potřebnou tažnou sílu zjišťujeme na siloměru a zjištěné hodnoty
zapisujeme do tabulky.
Hmotnost závaží
60 g
120 g
180 g
Tíha závaží
0,6N
1,2N
1,8N
Tažná síla
…..…… N
………… N
…………. N
Poznatek
: Kladkostroj spojuje výhody pevné a pohyblivé kladky. Jednoduchý kladkostroj, sestavený z pevné
kladky a volné kladky, umožňuje zmenšit působící sílu na polovinu. Volná kladka zmenšuje působící sílu a pevná
kladka umožňuje nastavení vhodnějšího směru působení síly.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...59
Powered by FlippingBook