P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 45

© 2013 Didaktik s. r. o.
43
Složený kladkostroj
Materiál
(M 3.7)
1 stativová tyč 50 cm sada kladek
1 siloměr 2N
1 držák závaží
3 závaží s výřezem 50 g
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 10 cm
2 koncovky z plastu
1 stativová tyč 25 cm
1 univerzální objímka
1 kolík
1 držák pro siloměr
nůžky
provázek
Výraznější zmenšení působící síly než u jednoduchého kladkostroje dosáhneme kombinací několika pevných a
volných kladek. Chceme to ukázat na příkladu dvou pevných a dvou volných kladek.
Příprava
: Sestavu provedeme podle obrázku. Stativovou tyč dlouhou 25 cm prostrčíme příčným otvorem ve
stativu; Pomocí šroubu ji upevníme a na její konce nasadíme koncovky z plastu. Na jeden konec stativu
upevníme v kolmé poloze 50 cm stativovou tyč a na její horní konec upevníme univerzální objímku. Obě pevné
kladky nasuneme za sebou na kolík a upevníme do objímky. Na druhý konec stativu připevníme 10 cm stativovou
tyč, na kterou připevníme druhou univerzální objímku s držákem siloměru. Na konce asi 2 m dlouhého provázku
upevníme háčky. Jeden háček zavěsíme na kolík objímky pevné kladky, odtud taháme provázek přes volnou
kladku zpět k pevné kladce. Potom taháme provázek přes druhou volnou kladku a zpět k druhé pevné kladce.
Druhý konec provázku zavěsíme na siloměr, který pomocí držáku připevníme k objímce (siloměr je pohyblivou
částí směrem vzhůru).
Pokus
: 160 gramové závaží (držák + 3 závaží 50 g) zavěsíme na úchytku druhé volné kladky. Tíha je asi 1,6N.
Jakou sílu musíme vynaložit na vytáhnutí závaží? Sledujeme také dráhu, kterou vykoná závaží a siloměr.
Poznatek
: Při použití kladkostroje, který se skládá ze dvou pevných a ze dvou volných kladek se rovná
vynaložená síla jedné čtvrtině tíhy závaží.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...59
Powered by FlippingBook