P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 48

© 2013 Didaktik s. r. o.
46
Stabilita tělesa
Materiál
(M 3.10)
1 železný kvádr
1 hliníkový kvádr
1 železný kvádr malý
1 siloměr 2N
1 plochá pružina 0,3 mm
Chceme zjistit, na čem závisí stabilita tělesa.
Příprava
: Ke hraně ploché pružiny položíme vedle sebe malý železný kvádr a hliníkový kvádr. Siloměr 2N
nastavíme ve vodorovné poloze na nulu. Siloměr zahákneme s malým kvádrem.
1. pokus
: Železný kvádr překlopíme přes listovou pružinu a určíme sílu, která je k tomuto úkonu potřebná
(maximální hodnota ukazatele siloměru). Tento postup opakujeme s hliníkovým kvádrem, který má stejnou
hmotnost jako malý železný kvádr. Těžiště hliníkového kvádru leží výše. Určíme sílu, která je potřebná k jeho
překlopení. Siloměr ukazuje menší sílu.
2. pokus
: Velký železný a hliníkový kvádr položíme vedle sebe před listovou pružinu. Siloměr přichytíme na
háček železného kvádru. Měříme sílu potřebnou k převrácení kvádru. Potom vyměníme železný a hliníkový kvádr.
Hliníkový má menší hmotnost, ale jeho těžiště je ve stejné výšce, jako u železného kvádru. Siloměr ukáže menší
sílu než při převrácení železného kvádru.
Poznatek
: Stabilita tělesa je tím větší, čím níže leží jeho těžiště a čím je větší jeho hmotnost.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...59
Powered by FlippingBook