P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 49

© 2013 Didaktik s. r. o.
47
Práce potřebná k překlopení tělesa
Materiál
(M 3.11)
1 siloměr 2N
1 plochá pružina 0,3 mm
1 stativová tyč 10 cm
1 univerzální objímka
nůžky
provázek
K překlopení tělesa je potřeba vynaložit určitou práci. Těžiště musí být přemístěno po určité dráze.
Příprava
: Krátkou stativovou tyč 10 cm zasuneme do otvoru objímky. Otvor stativové tyče musí být nahoře.
Tímto otvorem prostrčíme kousek provázku s háčkem na konci. Takto upravené těleso, postavíme před plochou
pružinu. Pro začátek je stativová tyč blíže k ploché pružině. Do háčku na provázku zavěsíme siloměr, který
držíme ve vodorovné poloze a nastavíme jej na nulu.
Pokus
: Pokusíme se překlopit objímku a určíme sílu, kterou je třeba vynaložit. Při překlápění se posouvá těžiště
o kousek výše. Objímku nastavíme před plochou pružinu tak, aby byla otvorem položená směrem k ní. Znova
určíme sílu, která je potřebná k překlopení tělesa. Těžiště musí být nadzdvihnuté výše a proto i potřebná síla musí
být větší. Práce je větší, protože je závislá na síle a dráze. Stabilita tělesa je menší, pokud těžiště leží blíže k
hraně překlápění.
Poznatek
: Práce na překlopení tělesa je tím větší, čím je těžiště dále od hrany překlopení.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,...59
Powered by FlippingBook