P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 5

© 2013 Didaktik s. r. o.
3
Úvod - návody k pokusům
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti klasické mechaniky. Je určena především k žákovské
soupravě „ŽES Mechanika 1“ dodávanou naší firmou Didaktik s.r.o.
v pokusech jsou uvedeny ve výčtu materiálu součástky dodávané v „P9901-4B ŽES Mechanika 1“ jako
první. Upozorňujeme na to, že ideální je zakoupit k této soupravě i soupravy „P9902-4J ŽES Dynamika“ a
„P9901-4A ŽES Stativový materiál“, neboť některé pokusy nelze jinak sestavit.
materiál, který není součástí soupravy, je oddělen prázdným řádkem. Předpokládá se, že tento materiál
škola buď vlastní (ze soupravy „ŽES Dynamika“, nebo „ŽES Stativový materiál“), popř. se jedná o materiál
volně dostupný.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat, a pod Vašim vedením přinese
žákům nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
¨
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...59
Powered by FlippingBook