P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 50

© 2013 Didaktik s. r. o.
48
Spojené nádoby
Materiál
(M 4.1)
1 stativová tyč 50 cm
1 trubička Ø 20-120 mm
1 trubička Ø 8-200 mm
1 trubička Ø 8-80 mm
1 zátka 20/14/18 mm
1 hadička 45 cm
1 odměrný válec 100 ml
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu ke stativové tyči
2 univerzální objímky
Chceme zjistit, do jaké výšky se naplní vodou spojité nádoby s rozdílným průměrem.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Tyč 25 cm dlouhou prostrčíme příčným otvorem ve stativu a
upevníme pomocí šroubu. Na její oba konce nasuneme koncovky z plastu. Na levou stranu stativu upevníme
kolmo stativovou tyč 50 cm, druhou, 25 cm dlouhou, doprava. Na každou z těchto tyčí upevníme univerzální
objímku. Do levé objímky upevníme kratší trubičku, do pravé delší. Obě tyto trubičky spojíme hadičkou. Na kratší
trubičku nasadíme gumovou zátku a na ni nasuneme trubičku s průměrem 20 mm.
Pokus
: Z odměrného válce nalijeme vodu do trubičky (s větším průměrem) a pozorujeme hladinu vody v obou
trubičkách. Potom posuneme jednu z trubiček směrem nahoru a dolů a pozorujeme změnu hladiny v druhé
trubičce. Nakonec nakloníme celé zařízení a pozorujeme znova chování hladin vody v obou trubičkách.
Poznatek
: Hladina vody je ve spojitých nádobách vždy ve stejné výšce.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59
Powered by FlippingBook