P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 51

© 2013 Didaktik s. r. o.
49
Působení tlaku vzduchu
Materiál
(M 4.2)
1 trubička Ø 8-200 mm
1 Becherova kádinka 100 ml
1 odměrný válec 100 ml
hadička 45 cm
Tlak vzduchu zpozorujeme tehdy, když působí pouze na jedné straně.
Příprava
: Becherovu kádinku naplníme asi 1 cm pod okraj vodou.
1. pokus
: Trubičku ponoříme co nejhlouběji do vody. Potom ji uzavřeme a pomalu vytahujeme z vody, až je
ponořená jen málo. Vytéká voda? Pokus opakujeme, ale palec uvolníme až tehdy když je trubička vytažená z
vody. Becherova kádinka musí zůstat pod trubičkou!
2. pokus
: Odměrný válec naplníme až po značku 100 ml vodou. V Becherově kádince je asi do poloviny voda.
Hadičku ponoříme co nejhlouběji do odměrného válce s vodou, držíme ji kolmo a plníme vodou. Zbylou vodu z
kádinky nalijeme do odměrného válce. Becherova kádinka musí zůstat prázdná. Konec hadičky uzavřeme a
přesuneme jej z odměrného válce do kádinky. Jakmile je konec hadičky v kádince, uvolníme prst. Jak hluboko
musí být konec hadičky v kádince, aby voda netekla zpět do odměrného válce? Jak zamezit tornu, aby voda dále
netekla do kádinky?
Jakým způsobem dostaneme vodu z kádinky zpět do odměrného válce?
Pozor, aby voda v kádince nepřetekla!
Vodu můžeme dostat do hadičky vytvořením podtlaku v hadičce (například nasáním).
Poznatek
: Tlak vzduchu může být využit při přečerpávání kapalin. V 1. pokusu je voda držena v trubičce, ve 2.
pokusu je tlačena do hadičky. Voda teče tak dlouho, dokud se nevyrovnají hladiny v obou nádobách.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59
Powered by FlippingBook