P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 52

© 2013 Didaktik s. r. o.
50
Vztlak
Materiál
(M 4.3)
1 stativová tyč 50 cm
1 hliníkový kvádr
1 železný kvádr
1 železný kvádr malý
1 odměrný válec 100 ml
1 siloměr 2N
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu
1 univerzální objímka
1 kolík
1 objímka válcová
nůžky
provázek
Plave se tlustým lidem lehčeji, protože jsou těžší a dosahují většího vztlaku? Anebo to závisí na jejich velkém
objemu?
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm dlouhou prostrčíme otvorem ve stativu.
Upevníme ji pomocí šroubu a na konce nasadíme koncovky z plastu. Pomocí válcové objímky spojíme stativové
tyče 50 cm a 25 cm a upevníme do stativu. Na horní část tohoto stojanu připevníme univerzální objímku s
kolíkem. Na něj zavěsíme siloměr 2N. Připravíme si odměrný válec naplněný po značku 80 ml vodou.
Pokus
: Máme k dispozici 3 kvádry. Hliníkový a malý železný kvádr mají stejnou hmotnost, hliníkový a velký
železný mají shodný objem. U všech tří zjistíme tíhu (zavěšením na siloměr) a objem (pomocí odměrného válce),
tíhovou sílu ponořeného tělesa do vody a snížení tíhy ponořením. Výsledky zapíšeme do tabulky.
Hliníkový kvádr
Železný kvádr
Železný kvádr malý
Tíha tělesa
………………… N
………………… N
………………… N
Objem tělesa
………………… cm
3
………………… cm
3
………………… cm
3
Tíha ponořeného
tělesa
………………… N
………………… N
………………… N
Tíhové snížení
(vztlaková síla)
………………… N
………………… N
………………… N
Poznatek
: Vztlak tělesa ponořeného do kapaliny nezávisí na hmotnosti nebo materiálu, ale pouze na objemu
ponořené části tělesa.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59
Powered by FlippingBook