P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 53

© 2013 Didaktik s. r. o.
51
Archimédův zákon
Materiál
(M 4.4)
1 stativová tyč 50 cm
1 hliníkový kvádr
1 dutý kvádr
1 odměrný válec 100 ml
1 Becherova kádinka 100 ml
1 siloměr 2N
1 stativ 30 cm
2 stativové tyče 25 cm
2 koncovky z plastu
1 univerzální objímka
1 kolík
1 objímka válcová
nůžky
provázek
Archimédes objevil ve vaně tento důležitý zákon vztlaku ponořeného tělesa do kapaliny.
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč prostrčíme příčným otvorem ve stativu a
upevníme pomocí šroubu. Na oba konce nasuneme koncovky z plastu. Stativovou tyč 50 cm dlouhou spojíme
pomocí válcové objímky s 25 cm tyčí a upevníme kolmo do stativu. Na horní část stojanu připevníme univerzální
objímku s kolíkem, do kterého zavěsíme siloměr 2N. Připravíme si odměrný válec naplněný 80 ml vody.
Přesvědčíme se, že hliníkový kvádr se vejde do, dutého kvádru. Ten má objem stejný, jako je objem kapaliny,
kterou vytlačí hliníkový kvádr. Na siloměr zavěsíme dutý a hliníkový kvádr za sebou.
Pokus
: Na siloměru zjistíme tíhu zavěšené soustavy …………. N
Hliníkový kvádr ponoříme úplně do odměrného válce naplněného 80 ml vody (k tomuto účelu musíme přizpůsobit
nastavení univerzální objímky s kolíkem). Dutý kvádr nesmí být ponořený do vody.
Na siloměru zjistíme tíhu nadlehčovaného tělesa : ……..…. N
Dutý kvádr naplníme vodou a znovu ponoříme hliníkový kvádr do vody. Dutý kvádr naplněný vodou zůstává nad
hladinou!
Znovu zjistíme na siloměru tíhu ……………. N
Poznatek
: Nadlehčení (vztlaková síla) je rovné tíze vytlačeného objemu kapaliny.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59
Powered by FlippingBook