P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 54

© 2013 Didaktik s. r. o.
52
Nosnost lodí
Materiál
(M 4.5)
1 odměrný válec 100 mm
1 Becherova kádinka 100 mm
1 zkumavka Ø16/160 ml
1 siloměr 2 N
nůžky
provázek
Chceme se dozvědět, jak je možno vypočítat nosnost lodí. Jako loď nám poslouží zkumavka.
Příprava
: Odměrný válec naplníme 80 ml vody.
Pokus
: Zkumavku stlačíme do vody v odměrném válci až na dno. Stav vody v odměrném válci nám ukazuje,
kolik vody bylo přitom vytlačeno. Vzhledem k tornu, že 1 ml vody má přibližně 0,01N, tíha vytlačené vody nám
určuje maximální vztlak zkumavky-lodi, při této ponorné hloubce.
Zkumavka-loď vytlačí ………… ml vody
Vztlaková síla se rovná …………. N
Zkumavku zavěsíme pomocí provázku na siloměr a změříme vlastní tíhu lodi“.
Vlastní tíha „lodi“
…………. N
Do zkumavky na siloměru nalijeme z kádinky vodu a to tolik, aby siloměr ukazoval o něco méně než na začátku
pokusu (vztlaková síla). Zkumavku-loď dáme znova do odměrného válce. Neponoří se úplně na dno.
Zkumavku zavěsíme znovu na siloměr a naplníme ji vodou tak, aby tíha odpovídala vztlakové síle. Tato zátěž je
rozdílem mezi vztlakem při určité hloubce ponoru a vlastní tíhou lodi.
Necháme ponořit zatíženou „loď“ do odměrného válce. Zkumavka klesla až na dno odměrného válce s vodou.
Poznatek
: Nosnost plovoucího tělesa je dána rozdílem maximálního dosažitelného vztlaku při určité hloubce
ponoru a vlastní tíhy tělesa.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59
Powered by FlippingBook