P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 55

© 2013 Didaktik s. r. o.
53
Model hustoměru
Materiál
(M 4.6)
1 zkumavka Ø 16/160 ml
1 odměrný válec 100 ml
1 vyvažovací tělíska (broky)
petrolej
cukr
proužek papíru
Hustoměr umožňuje určit hustotu kapalin. Chceme si udělat model hustoměru.
Příprava
: Odměrný válec naplníme vodou až po značku 100 ml. Zkumavku naplníme olověnými broky tak, aby
při ponoření do vody klesla přibližně 3/4 pod hladinu. Na úzký proužek papíru vyznačíme stupnici v centimetrech
a zasuneme do zkumavky. Proužek papíru by měl odpovídat délce zkumavky.
Pokus
: Model hustoměru ponoříme do odměrného válce s vodou. Poznačíme si, po kterou značku na proužku
papíru se zkumavka ponořila. Papírek vytáhneme a na toto místo poznačíme 1,0 (to je hustota vody).
Vodu v odměrném válci nahradíme petrolejem a postup opakujeme. Nyní získáme hodnotu 0,8, což představuje
hustotu petroleje.
Odměrný válec naplníme roztokem cukru, na 100 g vody 100 g cukru. Takto získáme hodnotu 1,2, což
představuje hustotu takto připraveného roztoku cukru.
Poznatek
: Pomocí hustoměru je hustota kapalin určována hloubkou ponoření hustoměru. Čím větší je hustota
kapaliny, tím méně se hustoměr ponoří.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59
Powered by FlippingBook