P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 56

© 2013 Didaktik s. r. o.
54
Hydrostatický tlak
Materiál
(M 4.7)
1 stativová tyč 50 cm
1 odměrný válec 100 ml
2 trubičky Ø8-200 mm
1 sada ponorných sond (2 ks)
1 hadička 25 cm
1 hadička 45 cm
1 měřicí pásmo
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 10 cm
1 stativová tyč 25 cm
2 koncovky z plastu
1 univerzální objímka
1 objímka válcová
červené barvivo
Příprava
: Sestavení provedeme podle obrázku. Stativovou tyč 25 cm dlouhou prostrčíme příčným otvorem ve
stativu a upevníme pomocí šroubu. Na oba konce nasadíme koncovky z plastu. Kolmo ke stativu upevníme 50 cm
stativovou tyč. Na horní část stativové tyče připevníme univerzální objímku, do níž nasadíme tyč 10 cm dlouhou.
Na tuto tyč upevníme válcovou objímku. Pomocí obou trubiček a kratší hadičky vytvoříme manometr. Trubičky
upevníme do válcové objímky. Manometr naplníme zabarvenou vodou. Voda by měla být v trubičkách asi v 10 cm
výšce. Odměrný válec naplníme asi 1 cm pod okraj vodou. Poznamenáme hladinu vody a uděláme značky 5 a 10
cm pod úrovní hladiny.
1. pokus
: Přímou ponornou sondu spojíme pomocí delší hadičky s manometrem. Voda v trubičkách manometru
musí být na stejně úrovni. Ponornou sondu ponoříme do odměrného válce s vodou. Nejprve ji ponoříme 5 cm
hluboko a změříme výškový rozdíl vodní hladiny v trubičkách manometru. Pokus opakujeme ponořením do 10 cm
hloubky. Měříme hydrostaticky tlak (tlak vody) v milimetrech vodního sloupce.
10 mm vodního sloupce odpovídá tlaku 1 Pascal (Pa).
Hloubka ponoru
5 cm
10cm
Tlak
………… mm vody= ………. Pa
……………. . mm vody = …………. . Pa
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59
Powered by FlippingBook