P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 57

© 2013 Didaktik s. r. o.
55
2. pokus
: Přímou ponornou sondu nahradíme sondou pro tlak shora. Na ponorné sondě uzavřeme boční otvory
gumovým těsněním. Tlak vody tak může působit jen shora. V obou trubičkách manometru musí být výška vody
stejná. Ponornou sondu ponoříme nejprve do 5 cm a potom do 10 cm hloubky.
Hloubka ponoru
5 cm
10 cm
Tlak
……………. mm vody= …………. Pa …………… mm vody = ……………. . Pa
3. pokus
: Horní otvor ponorné sondy uzavřeme gumovým těsněním. Tlak vody může působit jen ze strany.
Vodní hladiny v obou trubičkách manometru musí být na stejné úrovni. Sondu noříme do 5 cm a 10 cm hloubky.
Zaznamenáváme hydrostatický tlak.
Hloubka ponoru
5 cm
10cm
Tlak
……………. mm vody = …………. Pa …………… mm vody = ……………. Pa
Poznatky :
1. Hydrostatický tlak vzrůstá s hloubkou ponoru.
2. Hydrostatický tlak je stejný ve stejných hloubkách ponoru ze všech stran.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59
Powered by FlippingBook