P9160-4B Návod "ŽES Mechanika 1" - page 58

© 2005 Didaktik s. r. o.
56
Kapilarita
Materiál
(M 4.8)
1 Becherova kádinka 100 ml
1 sada kapilárních trubiček
červené barvivo
Fyzikální jev shodných hladin spojitých nádob můžeme pozorovat jen u nepříliš malých průměrů. Při velmi malých
vnitřních průměrech vidíme rozdíly hladin.
Příprava
: Kádinku naplníme asi do 4 cm zabarvenou vodou.
Pokus
: Kapilární trubičky postavíme do kádinky jednu vedle druhé a pozorujeme výšku vody ve všech třech
trubičkách. Je nějaká závislost mezi pozorovaným jevem a vnitřním průměrem kapilár?
Poznatek
: Čím je menší vnitřní průměr kapiláry, tím výše stoupne hladina vody nad hladinu vody ve sklenici.
© 2013 Didaktik s.r.o. Hodonín
Adresa :
Telefon :
E-mail adresy :
Internet :
Didaktik s.r.o. Hodonín
+420 518 359 120
Revoluční 1
696 01 Rohatec, CZ
Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně pod značkou C.10851 ze dne 30.04.1993.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59
Powered by FlippingBook