P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 100

© 2013 Didaktik s. r. o.
98
1. pokus :
Uzavřeme spínač a pozorujeme směr rotace rotoru.
Směr rotace nemůžeme změnit přepnutím zapojeného napětí (záměnou kontaktů na zdroji napětí), protože tímto
způsobem se mění i směr elektrického proudu v rotoru, stejně jako v budicí cívce.
2. pokus :
Otevřeme spínač a zapojíme střídavé napětí 12 V. Bude se cívka otáčet ? Uzavřeme spínač a můžeme
vidět, že tento druh motoru může fungovat i na střídavý proud.
Závěr :
Elektromotor s elektromagnetem může fungovat na stejnosměrný i na střídavý proud. Směr elektrického
proudu se mění současně v budicí cívce a v cívce rotoru.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...136
Powered by FlippingBook