P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 102

© 2013 Didaktik s. r. o.
100
1. pokus :
Uzavřeme spínač 2 a pozorujeme rotaci rotoru. Směr otáčení nemůžeme změnit přepnutím přiváděného
napětí (záměnou konektorů na zdroji napětí), protože tímto způsobem se změní směr elektrického proudu nejen v
rotoru, ale i v budicí cívce.
2. pokus :
Otevřeme spínač a zapojíme 12 V střídavého napětí. Bude cívka rotovat ?Uzavřeme spínač a můžeme
pozorovat, že tento druh motoru může fungovat i na střídavý proud.
Závěr :
Elektromotor s elektromagnetem může fungovat na stejnosměrný, stejně jako na střídavý proud. Směr
elektrického proudu se mění současně v budící cívce i v rotorové cívce.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...136
Powered by FlippingBook