P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 103

© 2013 Didaktik s. r. o.
101
Model elektromagnetického měřicího přístroje
Materiál (E 7.6) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
2 ložiskové tyče
4 spojovací vodiče
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Elektrický proud způsobuje pohyb v elektromotoru. Tento pohybový účinek elektrického proudu můžeme využít také
na měření intenzity proudu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu.
Cívku s 2x800 závity zapojíme do modulu pro cívku s 2x800 závity. Dvě železné ložiskové tyče položíme do cívky
vedle sebe. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 100 mA =. Zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Ložiskové tyče se okamžitě pohnou od sebe. Zjevně mají vzájemný odpuzující efekt.
Vysvětlení je jednoduché : dvě železné tyče jsou shodně zmagnetizovány v magnetickém poli cívky pod proudem.
Protože shodné póly jsou umístěny vedle sebe, odtlačují jeden druhý. Železné tyče mají snahu dostat se co nejdále od
sebe. Měříme intenzitu proudu.
Zapojené napětí snížíme na 6 V. Pohybují se ložiskové tyče stejným způsobem jako předtím ?Opět měříme intenzitu
proudu. Poté spínač opět otevřeme.
Dochází k odpuzování dvou železných tyčí i při střídavém proudu ?
Zapojíme střídavé napětí 12 V a použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 100 mA =. Potom uzavřeme spínač. Tyče
se opět pohybují každý jiným směrem. Měnící se magnetické pole magnetizuje tyč souhlasně.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...136
Powered by FlippingBook